Jaarrekeningen

 

Iedere onderneming heeft er baat bij één keer per jaar na afloop van het boekjaar een deskundig financieel verslag te laten opstellen.
Deze jaarrekening biedt inzicht in uw behaalde resultaten en kunt ook gebruikt worden voor het invullen van uw belastingaangiften.
(Bedrijven met een publicatieplicht kunnen een summiere versie van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel publiceren.) 

De SLIM Administraties jaarrekening biedt u de volgende, deskundig opgestelde, onderwerpen:

·         de balans per 31 december (of laatste dag van het boekjaar)

·         de winst- en verliesrekening over het boekjaar

·         de benodigde toelichtingen en specificaties

·         de fiscale en financiële posities

·         een resultaat analyse